SK

Hmotné dedičstvo - Pamiatky

Kostol Svätého kríža v Banskej Bystrici

cca 15 min.

Časová náročnosť

Bez vstupného

Vstupné

Informácie o aktivite

Kostol Svätého kríža alebo Slovenský kostol? 

Kostol Svätého kríža je postavený pri severnom hradbovom múre, ktorý je súčasťou kostola. Kostol je umiestnený medzi Baníckou a Pisárskou baštou. Pôvodne to bol jednoloďový kostol. Staviteľom bol majster Hanuš. Kostol a svätyňa sa vyznačuje svojím  nepravidelným tvarom z dôvodu polohy Pisárskej bašty. Vývoj stavby bol náročný, čo prezrádza aj presbytérium. Po postavení tzv. Matejovho domu, kostol predĺžili v roku 1492 až k nemu.

Exteriér kostola pozostáva z povaly, v ktorej je v obrysoch viditeľné zamurované okno na Matejovom dome, západnej časti kostola, ktorú tvorí neskorogotický portál so záclonovým nadstavcom, kaplnky - pristavená pozdĺž južnej strany, ktorú v roku 1561 nadstavili do dnešnej úrovne a o storočie neskôr oba priestory prestavali na dvojlodie,  stĺpov medzi loďami, vytesaných zo steny medzi loďami, bočného vchodu, zamurovaného na južnej strane bočnej lode. Zamurovaný bočný vchod je zvonku viditeľný v obrysoch, zvnútra je viditeľný ako výklenok, v ktorom je oltárik Panny Márie. Neskôr, keď kostol spravovali jezutii, dostal barokový interiér a okná. nteriér kostola pozostáva z neskororenesančnej krstiteľnici z roku 1652 - dielo Jána Weinhardta zo Spišských Vlachov, fresiek znázorňujúcich Premenenie Pána na hore Tábor, Posledný súd a Zoslanie Ducha Svätého na apoštolov na Turíce. Tieto sa nachádzajú na severnej strane. 

Pôvodne jednoloďová stavba pristavaná k múru hradného opevnenia má v barokovom členení fasád zachovaný neskorogotický portál s pretínavými prútmi z konca 15. storočia. Stojí na mieste bývalej kostnice – márnice. V interiéri kostola je hlavným umeleckým prvkom klasicistický oltár stĺpového typu s kompozitnými hlavicami, ktorý pochádza z roku 1834. Uprostred oltára je súsošie Ukrižovania so sochami Panny Márie a Márie Magdalény, ktorých autorom je Vavrinec Dunajský. Po stranách na podstavcoch sa nachádzajú plastiky jezuitských svätcov a v nadstavci dve sochy anjelov.

Kostol Svätého kríža navštevovali slovenskí obyvatelia Banskej Bystrice, preto sa často označuje ako Slovenský kostol.

Dôležité informácie


LokalitaBanská Bystrica
Vstupné Bez vstupného
Časová náročnosťcca 15 min.
Otv. hodiny Bez obmedzenia
ObmedzeniaVstup do kostola je možný len pred svätou omšou alebo počas svätej omše.
ParkovaniePondelok - sobota: 06:30, nedeľa: 09:45
Webstránkabbmesto.fara.sk/kostol-sv…
Súradnice48.7375773 19.1466558

Neprehliadni na portáli

Najväčšia databáza starostlivo vyberaných zážitkov na strednom Slovensku