SK

Barborská cesta

Barborská cesta je najdlhšou náučno-poznávacou trasou na Slovensku. Spája banské pamiatky a zaujímavostí na strednom Slovensku. Cesta je rozdelená na úseky medzi obcami a je možné ju prejsť pešo prípadne na bicykli. Cesta je strategicky rozdelená na úseky medzi jednotlivými obcami. Po prejdení úseku môžu návštevníci načerpať silu v niektorom z miestnych ubytovacích zariadení, kde je zabezpečený i prenos batožiny. Počas cesty sú k dispozícii stravovacie služby s možnosťou ochutnať miestne tradičné jedlá.

Trasa pútnickej cesty dlhá 186,2 km začína aj končí v Banskej Bystrici a dá sa prejsť za 9 dní. Rozdelená je na 9 etáp, pričom na konci každej je možnosť prenocovania. Dlhšie a kratšie etapy sa pravidelne striedajú. Už z názvu vyplýva, že sa cesta viaže k sv. Barbore – patrónke baníkov. Trasa je tak venovaná miestam, ktoré sú spojené s baníckou históriou nielen slovenského ale až európskeho významu. Na Barborskej ceste sa nachádza 29 symbolických zastavení, pretože svätá Barbora zomrela vo veku 29 rokov. Ide o miesta, ktoré sú z hľadiska banských, historických, prírodných, religióznych, kultúrnych a technických hodnôt významné a stojí za to zastaviť sa pri nich. Počas celej cesty môže návštevník zbierať a zaznamenávať pečiatky do bedekra a na konci cesty so všetkými pečiatkami získať certifikát o prejdení Barborskej cesty.

Napriek tomu, že o živote svätej Barbory neexistujú oficiálne historické pramene, dozvedáme sa o nej z rôznych legiend. Barbora bola dcérou kupca Dioscura z Nikomédie, ktorá žila v období tretieho storočia. Bola nielen krásna, ale aj vzdelaná a zaujímala sa o prírodné vedy. Jej vzťah k prírode, k skúmaniu hviezd a jej prirodzená zvedavosť ju predurčovali na veľké činy.

Legenda hovorí, že vďaka svojim znalostiam o kovoch pomohla miestnym rybárom zostrojiť železné tyče s pozláteným hrotom, ktoré ich mali ochraňovať pred búrkou (bleskom). Poznávanie ju viedlo k objavovaniu kresťanskej viery. Nakoľko ju chcel otec ochrániť pred kresťanskými vplyvmi spoločnosti, uväznil ju do veže. Vežu však luxusne zariadil, aby po materiálnej stránke Barbore nič nechýbalo. Napriek tomu, že bola Barbora zatvorená vo veži, podarilo sa jej tajne prijať krst. Barbora sa teda obrátila na kresťanskú vieru a na znak toho dala vo veži vybúrať tretie okno ako symbol Najsvätejšej Trojice. Neskôr sa jej podarilo z veže utiecť. Na Slovensku je sv. Barbora uctievaná baníkmi, pretože podľa legendy, keď ju otec prenasledoval a sv. Barbora utekala, roztvorila sa pred ňou skala a sv. Barbora sa do nej skryla. Avšak prezradil ju pastier oviec a bola vydaná súdu. V deň jej súdneho dňa ju pred popravou sťatím, jej otec prebodol nožom. Po tomto čine bol zasiahnutý bleskom.

Zdroj: OZ Terra Montanae - https://barborskacesta.sk/

Zdroj videa: Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko