SK

Mesto Banská Štiavnica sa stala v utorok 2. augusta 2023 miestom stretnutia aktérov rozvoja Banskoštiavnického regiónu a zástupcov Univerzity Mateja Bela. Spoločné stretnutie sa venovalo viacerým aktuálnym témam a najmä možnostiam spolupráce v rámci medzinárodného výskumného projektu INCULTUM, do ktorého je univerzita zapojená.  

V rámci série stretnutí k projektu INCULTUM a pilototnému projektu Banícke poklady sa zástupcovia Univerzity Mateja Bela stretli s riaditeľkou Slovenského banského múzea Mgr. Zuzanou Denkovou, PhD., ktoré sa spamätáva po nedávnom požiari v Banskej Štiavnici, ktorý zasiahol aj objekt Berrgerichtu - mineralogickej expozície Slovenského banského múzea. Riaditeľka Slovenského banského múzea sa vyjadrila, že oproti predchádzajúcim rokom, sprevádzaným pandémiou COVID - 19, kedy bolo vycestovanie do zahraničia komplikovanejšie a slovenskí turisti preferovali domáce dovolenkové destinácie, je pokles návštevnosti mesta v roku 2023 cca o 40 % nižší. Poklesol aj podiel zahraničných návštevníkov, čo pripisuje riaditeľka múzea najmä situácií na Ukrajine. Preto propagáciu výnimočných baníckych pamiatok na území mesta a v jeho okolí prostredníctvom webu www.banickepoklady.eu, privítala. Dôležitá je podľa jej slov, anglická verzia stránky a to najmä vzhľadom k tomu, že mnohé stránky slúžiace pre návšteníkov mesta a regiónu sú len v slovenčine.

Zdroj foto: Darina Rojíková

Po stretnutí v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici sa zástupcovia Univerzity Mateja Bela presunuli do Štiavnických Baní, kde sa stretli s riaditeľom ZŠ s MŠ Maximiliána Hella, Mgr. Pavlom Michalom. Riaditeľ previedol návštevu z univerzity areálom školy, v ktorom prebieha interaktívne vzdelávanie žiakov prostredníctvom živých zvierat (ako napr. dravce, kone, psy, klokany, opice a i.), záhradiek, jazierok, o ktoré sa žiaci aj počas prázdnin, vzorne starajú. Vyučovanie v škole je zamerané na vzdelávanie v témach klimatickej zmeny, reálneho vnímania prírodného prostredia, úzko prepojené s porozumením a ochranou prírody. Viac informácií o ZŠ s MŠ Maxiána Hellu v Štiavnických Baniach nájdete na: https://www.zakladnaskola.com/o-skole. Napriek tomu, že zameranie projektov školy a projektu INCULTUM je rozdielne, vedenie školy a zástupcovia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, našli prienik aktivít, najmä v oblasti vzdelávia, ktoré môžu prepojiť a v rámci ktorých môžu na projekte INCULTUM spolupracovať. 

Zdroj foto: Darina Rojíková

Posledné stretnutie dňa sa nieslo v duchu "vody" Banskoštiavnických tajchov, o ktoré sa starajú aj členovia OZ Banskoštiavnické tajchy. Jedná sa o mladých Banskoštiavničanov, ktorí sa už vyše 9 rokov zaoberajú tajchami a vodohospodárskou sústavou v okolí Banskej Štiavnice. Viac informácií o OZ Banskoštiavnické tajchy nájdete na: https://bstajchy.sk/. Zástupcovia univerzity sa stretli s predsedom OZ, Michalom Červeňom, ktorý ich oboznámil s plánmi OZ, do budúcnosti a zároveň prisľúbil participáciu na tvorbe webu www.banickepoklady.eu