SK

Industriálne dedičstvo

Beliansky tajch

cca 30 min.

Časová náročnosť

Bez vstupného

Vstupné

Informácie o aktivite

Belianska vodná nádrž (Beliansky tajch) vznikla pred rokom 1747. Vtedy už bola zakreslená na Zipserovej mape. Patrila Gerambovej banskej únii.

Od druhej polovice 18. storočia a v 19. storočí spolu s Halčianskou vodnou nádržou (Halčianskym tajchom) slúžila ako vodný zdroj na pohon stúp, mlynov a kováčskeho hámra v Kozelníckej doline a ako technologická voda pre striebornú a olovenú hutu v Banskej Belej. Vodu do tohto tajchu privádzali dva banské jarky. Prvý zachytával potok pretekajúci Jergištôlňanskou dolinou a popri hlavnej ceste privádzal vodu z pravej strany hrádze. Na druhej strane hrádze ústil beliansky zberný jarok, ktorý v dĺžke 1,2 km zachytával vodu zo severnej strany Kalvárie. Jazero výdatne napájal prítok z doliny, v závere ktorej je vybudované. Zvyšky teraz už nefunkčných zberných jarkov sú v teréne ešte dobre pozorovateľné, na rozdiel od náhonných jarkov. Tie zanikli spolu so skončením banskej činnosti a zánikom technologických zariadení, ku ktorým privádzali vodu. Vodná nádrž bola dlhý čas takmer nefunkčná. Následkom porúch v telese hrádze sa vo vodnej nádrži zadržiavalo minimálne množstvo vody.

V súlade s Programom obnovy a koncepciou rozvoja historických vodných nádrží banskoštiavnického vodohospodárskeho systému sa v rokoch 1985 – 2002 vykonali rekonštrukčné práce aj na Belianskej vodnej nádrži. Išlo najmä o obnovenie štôlne vodného diela, osadenie dnových výpustov a ovládacích prvkov, opravu návodného svahu hrádze, odvodnenie podhrádzia, bezpečnostný prepad, objekty na pozorovanie a meranie a vodočet.

V súčasnosti sa vodná nádrž využíva na rekreačné účely a rybolov. Vodná nádrž je národná kultúrna pamiatka na území, ktoré je zapísané na zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Technické parametre Belianskej vodnej nádrže:
- nadmorská výška: 556,75 m n. m
- maximálna hĺbka: 18 m
- objem: 146 000 m3 (1855)
- dĺžka známych prítokových jarkov: 1 700 m
- hrádza: dĺžka koruny hrádze: 130 m
- šírka koruny hrádze: 9 m
- výška hrádze: 19 m


 

Dôležité informácie


LokalitaBanská Štiavnica
Vstupné Bez vstupného
Časová náročnosťcca 30 min.
Otv. hodiny Bez obmedzenia
ParkovanieParkovisko pri Belianskej vodnej nádrži, cca 200 m od tajchu
Súradnice48.4701631 18.9065671

Mohlo by vás zaujímať

Najväčšia databáza starostlivo vyberaných zážitkov na strednom Slovensku


Neprehliadni na portáli

Najväčšia databáza starostlivo vyberaných zážitkov na strednom Slovensku