SK

Industriálne dedičstvo

Dolný Hodrušský tajch

cca 30 min.

Časová náročnosť

Bez vstupného

Vstupné

Informácie o aktivite

V roku 1743 Samuel Mikovíny vypracoval projekt Dolného Hodrušského tajchu. Na stavbe bolo evidovaných okolo 200 - 250 osôb, medzi ktorými boli aj ženy. Cez zimu stavba stála. Len nočný strážnik vykonával svoju službu a dvaja pracovníci vozili kameň na stavbu suchého oporného múra na vzdušnej päte. V októbri 1744, po viac ako siedmich mesiacoch prác, bola hrádza dokončená s celkovou výškou približne 19 m.

Z Dolného Hodrušského tajchu bola voda vypúšťaná na 24 stúp – úpravníckych zariadení, ktoré sa podieľali na splácaní určitej čiastky nákladov z výstavby tajchu. V roku 1786 bola hrádza tajchu zvýšená o 3 m. V roku 1812 boli zistené trhliny na vzdušnej strane hrádze, ktoré sa zväčšovali. V roku 1815 sa stred preliačenej hrádze zasýpal hlinou, ktorá  sa ubila. Taktiež v tom čase boli do hrádze nabité tri rady 4 metrových zašpicatených dubových kolov. Celkovo sa v tej dobe na vzdušnom svahu hrádze nachádzalo 177 takýchto dubových kolov. V júni 1823 sa začala nutná rekonštrukcia hrádze zvyšovaním suchého oporného múra na päte vzdušného svahu a ubíjaním rozmernej preliačiny, ktorá sa nachádzala v okolí múra. Rozbehli sa aj ďalšie práce. Sypal sa nový vzdušný svah hrádze v podobnom sklone ako ten pôvodný, ktorý rozšíril samotnú korunu hrádze z pôvodných 3,5 m na 4 m. 

Dolný Hodrušský tajch má jednu z najštíhlejších zemných hrádzí. Dokonca bola vybudovaná ako homogénna z viacerých druhov zemín s podobnými vlastnosťami. To len zvýrazňuje jej jedinečnosť a unikátnu konštrukciu. Žiaľ, rekonštrukciou medzi rokmi 2013 – 2019 bola táto hrádza výrazne porušená a už nefunguje ako po dobu  predošlých 271 rokov.


 

Dôležité informácie


LokalitaHodruša - Hámre
Vstupné Bez vstupného
Časová náročnosťcca 30 min.
Otv. hodiny Bez obmedzenia
Súradnice48.4639838 18.8487476

Mohlo by vás zaujímať

Najväčšia databáza starostlivo vyberaných zážitkov na strednom Slovensku


Neprehliadni na portáli

Najväčšia databáza starostlivo vyberaných zážitkov na strednom Slovensku